Consultoría, administración, docencia e investigación. Emprendedurismo social.